TagBierdouche

Uitgedoucht.

U

Tradities. Heerlijk vind ik die. Vasthouden aan het bekende en dingen pas veranderen als het echt niet anders kan. Maar heel soms moeten tradities verbroken worden, omdat ze eigenlijk te stom voor...

De Archiefkast